Uk & Puk

Binnen de kinderdagverblijven en de peuteropvang (soms ook voorschool genoemd) van Kinderopvang De Toverdroom wordt er gewerkt met de VVE-methode Uk & Puk.

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie wordt aangeboden in VVE-groepen op kinderopvanglocaties of peuterspeelzaallocaties en is gericht op peuters tussen 2 en 4 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van VVE. De randvoorwaarden voor de kwaliteit van VVE zijn geregeld in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby's, dreumesen en peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Precies wat ukken het liefste doen! Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema horen speelse activiteiten. Er zijn verschillende mogelijkheden: spelen, ontdekken, knutselen, bewegen en meer. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat kinderen op een betekenisvolle manier taal krijgen aangeboden. De peuters worden uitgedaagd om zelf ontdekkingen te doen of zelf oplossingen te bedenken. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voel

Alle medewerkers werkzaam binnen de kinderdagopvanglocaties van De Toverdroom zijn gecertificeerd om met de methode Uk & Puk te werken.