Voor de basisschool De Wegwijzer (’s Gravenmoer) verzorgt Kinderopvang De Toverdroom de tussenschoolse opvang, ook wel “overblijven” of TSO genoemd. Onder professionele leiding van onze medewerkers worden de kinderen tussen de middag op school opgevangen.

Wilt u uw kind laten overblijven, dan kunt u kiezen tussen structurele en incidentele en flexibele tussenschoolse opvang.
Hieronder staat uitgelegd wat de verschillen zijn:

Structurele tussenschoolse opvang:

  • Uw kind maakt wekelijks minimaal 1 keer op een vaste dag gebruik van de TSO.
  • Uw kind maakt wekelijks gebruik van minimaal 1 keer TSO, op wisselende dagen.
  • De  kosten van deze vorm van TSO bedragen € 2,50 per overblijfbeurt.
  • De TSO wordt in termijnen van 10 maanden gefactureerd.  In de maanden juli en  augustus geen kosten inrekening gebracht.

Is een keer extra opvang nodig, dan kan dit gewoon. In de handleiding van Kindplanner vindt u hoe dit gaat.

Incidentele/flexibele tussenschoolse opvang:

  • Uw kind blijft slechts heel af en toe over
  • Uw kind heeft geen vaste overblijfdag maar blijft wel regelmatig of in perioden over.
  • De kosten van deze vorm van TSO bedragen € 2,75 per overblijfbeurt.
  • De kosten worden achteraf gefactureerd. 

Wilt u uw kind inschrijven voor de tussenschoolse opvang, dan vindt u hier het online inschrijfformulier. In het laatste scherm (opmerkingen) geeft u aan als u gebruikt wil maken van flexibele opvang. Voor structurele opvang hoeft u hier niets in te vullen. 

Ziek melden en afwezig melden 

Wij ervaren dat kinderen af en toe niet aan- of afgemeld worden voor de tussenschoolse opvang. Voor een complete presentielijst is het belangrijk dat kinderen dit wel gebeurt. Kinderen die vaste dagen op contract komen zijn automatisch aangemeld. Komt u kind een keer extra, buiten contract, wilt u dit dan tijdig aangeven via Kindplanner.

Ook wanneer u het kind ziek heeft gemeld op school of tijdens school ziek naar huis is gegaan, is het belangrijk om het ons op de hoogte te stellen. School geeft dit namelijk niet automatisch aan de tussenschoolse opvang door, ook omdat school niet weet of uw kind die dag van de TSO gebruik zou maken.

Hoe meldt u uw kind aan of af voor de TSO?

Het aan- en afmelden of ziek melden van uw kind gaat via Planning in het ouderportaal van Kindplanner. Hoe u dit doet vindt u hier. Er is ook een Ouderapp Kindplanner beschikbaar voor Android en Iphone.