Peuteropvang De Ukke-Pukken

Peuteropvang De Ukke-Pukken (ook wel Pukken genoemd) is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool.

Op de peuteropvang Ukke-Pukken werken we met het voorschoolse programma Uk & Puk. Het hoofddoel van Uk & Puk is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Ook wordt er gewerkt aan sociaal communicatieve vaardigheden en is er een oriëntatie op rekenen. De Ukke-Pukken is een door de gemeente Dongen erkende VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-locatie.

  • De peuteropvang vindt op maandag-, dinsdag-,  woensdag- en donderdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur.  U kunt dus kiezen welke 2 ochtenden u uw kind naar de peuteropvang wil laten gaan. Kinderen met een VVE-indicatie komen alle ochtenden.
  • Door de nauwe samenwerking met Westerkim worden de kinderen snel bekend gemaakt met  het fenomeen basisschool en leerkrachten.
  • Er wordt samen met de kleuters buiten gespeeld en activiteiten worden zoveel als mogelijk samen uitgewerkt. De stap naar de basisschool wordt hierdoor een stuk kleiner.

De Ukke-Pukken is niet alleen voor peuters die met 4 jaar naar Westerkim gaan. Ook peuters die naar een andere basisschool gaan zijn van harte welkom.

Een keertje komen kijken?
Dat kan natuurlijk altijd. Tijdens openingtijden kunt u altijd binnen lopen. Wilt u een rondleiding en extra informatie  dan is het verstandig om even een afspraak te maken via info@detoverdroom.nl

Wilt u uw kind inschrijven voor de Ukke-Pukken? Dat kan middels het online inschrijfformulier.

De gemeente Dongen heeft een informatiefolder samengesteld over Peuteropvang.  Hierin leest u ook meer over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor de peuteropvang geldt er een speciale regeling voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Lees daarom aandachtig de folder door.