Peuteropvang De Ukke-Pukken

Peuteropvang De Ukke-Pukken (ook wel Pukken genoemd) is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool.

Op de peuteropvang Ukke-Pukken werken we met het voorschoolse programma Uk & Puk. Het hoofddoel van Uk & Puk is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Ook wordt er gewerkt aan sociaal communicatieve vaardigheden en is er een oriëntatie op rekenen. De Ukke-Pukken is een door de gemeente Dongen erkende VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-locatie.

De peuteropvang vindt op maandag-, dinsdag-,  woensdag-  donderdag- en vrijdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur.  U kunt dus kiezen welke 2 ochtenden u uw kind naar de peuteropvang wil laten gaan. Kinderen met een VVE-indicatie komen alle ochtenden.

Door de nauwe samenwerking met Westerkim worden de kinderen snel bekend gemaakt met  het fenomeen basisschool en leerkrachten. Er wordt samen met de kleuters buiten gespeeld en activiteiten worden zoveel als mogelijk samen uitgewerkt. De stap naar de basisschool wordt hierdoor een stuk kleiner.

De Ukke-Pukken is niet alleen voor peuters die met 4 jaar naar Westerkim gaan. Ook peuters die naar een andere basisschool gaan zijn van harte welkom.

Een keertje komen kijken?
Dat kan natuurlijk altijd. Tijdens openingstijden kunt u altijd binnen lopen. Wilt u een rondleiding en extra informatie  dan is het verstandig om even een afspraak te maken via info@detoverdroom.nl

Wilt u uw kind inschrijven voor de Ukke-Pukken? Dat kan middels het online inschrijfformulier.

De gemeente Dongen heeft een informatiefolder samengesteld over Peuteropvang.  Hierin leest u ook meer over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor de peuteropvang geldt er een speciale regeling voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Lees daarom aandachtig de folder door.