Peuteropvang De Ukke-Pukken

In samenwerking met openbare basisschool De Westerkim in Dongen bieden wij peuteropvang aan. Peuteropvang De Ukke-Pukken is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool.

Op de peuteropvang Ukke-Pukken werken we met het voorschoolse programma Uk & Puk. Het hoofddoel van Uk & Puk is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Ook wordt er gewerkt aan sociaal communicatieve vaardigheden en is er een oriëntatie op rekenen. De Ukke-Pukken is een door de gemeente Dongen erkende VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-locatie.

  • De peuteropvang vindt op dinsdag- en donderdagochtend. Het extra (VVE-) dagdeel is op maandagochtend.
  • Kinderen worden tussen 08:30 en 08:45 uur gebracht en weer opgehaald tussen 11:45 en 12:00 uur. Er is bewust gekozen de ochtend voor de peuters iets te verlengen, zodat de voorschool beter aansluit op de lestijden van de basisschool.
  • Door de nauwe samenwerking met De Westerkim worden de kinderen snel bekend gemaakt met de basisschool en de onderwijzers.
  • Er wordt samen met de kleuters buiten gespeeld en activiteiten worden zoveel als mogelijk samen uitgewerkt. De stap naar de basisschool wordt hierdoor een stuk kleiner.

De Ukke-Pukken is niet alleen voor peuters die met 4 jaar naar de Westerkim gaan. Ook peuters die naar een andere basisschool gaan zijn van harte welkom.

Een keertje komen kijken?
Dat kan natuurlijk altijd. Tijdens openingtijden kunt u altijd binnen lopen. Wilt u een rondleiding en extra informatie  dan is het verstandig om even een afspraak te maken met Chantal Verhoeven via  info@detoverdroom.nl of 06 – 25226824.

Wilt u uw kind inschrijven voor de Ukke-Pukken? Dat kan middels het online inschrijfformulier.

Er is geen wachtlijst.