Voor peuters van 2/2,5-4 jaar die naar de kinderopvang in ’s Gravenmoer gaan is er een speciale peuteropvanggroep genaamd De Doerakken.  De Doerakken is de opvolggroep van De Bengels. Tot hun 2,5e worden de kinderen bij KDO De Bengels opgevangen. Wanneer zijn 2/ 2,5 jaar oud zijn (we kijken per kind welk moment passend is), stromen zij door naar De Doerakken.  De groep is gevestigd in een gezellig lokaal binnen OBS De Springplank, naast het lokaal van de kleuters.  

Net als bij De Bengels wordt er bij De Doerakken ook gewerkt met de Uk en Puk-methode.  Hiernaast worden er ook gezamenlijke activiteiten met de kleuters gedaan zoals het buitenspelen, Kinderboekenweek en bijvoorbeeld voorstellingen kijken. 

De Doerakken is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 tot 17.15 uur.  Na deze tijd gaan de peuters die er nog zijn met de pedagogisch medewerker naar De Bengels. In de vakanties wordt er gekeken naar het aantal kinderen of er gezamenlijk met De Bengels wordt gedraaid of dat de groep gewoon op De Doerakken draait. 

Een keertje komen kijken?
Dat kan natuurlijk altijd. Tijdens openingstijden kunt u altijd binnen lopen. Wilt u een rondleiding en extra informatie  dan is het verstandig om even een afspraak te maken met Chantal Verhoeven via  info@detoverdroom.nl of 06 – 252 6824.

Wanneer uw kind al bij De Bengels wordt opgevangen wordt het contract automatisch overgezet naar De Doerakken wanneer uw kind er aan toe is om over te stappen en er plaats is op de groep. Is uw kind al minimaal 2 jaar oud en wilt u uw kind inschrijven bij De Doerakken? Dat kan middels het online inschrijfformulier