Klachtenprocedure

Heeft u een klacht, maak deze dan bespreekbaar met ons. Wij willen uw klacht graag oplossen.

Hier vindt u welke stappen u van ons kunt verwachten en waar u terecht kunt als de klacht intern niet opgelost van worden.

Oudercommisie

De Wet kinderopvang (Wk) stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en geeft deze oudercommissie een adviesrecht op diverse punten. Het reglement voor onze oudercommissie vindt u in dit document.

Wilt u zich aanmelden voor een van de oudercommissies van de locaties van Kinderopvang De Toverdroom? Neem dan contact op met het pedagogisch team van de locatie.