Klik op de link en de handleiding van Kindplanner opent in een nieuwe pagina. Via Kindplanner kunt u:

  • Uw kind aan-, af-, of ziekmelden (heel belangrijk vanwege BeroepskrachtKindRatio en GGD-regelgeving!)
  • Ruildagen ingeven 
  • Extra (incidentele) dagen aanvragen
  • Wijzigingen in het huidig contract aanvragen
  • Broertje of zusje inschrijven
  • En nog meer