In dit document vindt u een  handleiding van Kindplanner. Via Kindplanner kunt u:

 

Uw kind aan-, af-, of ziekmelden (heel belangrijk vanwege BeroepskrachtKindRatio en GGD-regelgeving!)

Ruildagen ingeven (een ruildag kan 2 weken voor 0f na de te ruilen dag worden ingezet)

Extra (incidentele) dagen aanvragen

Wijzigingen in het huidig contract aanvragen

Broertje of zusje inschrijven

 

Vindt u niet het antwoord op uw vraag of lukt het niet? Neem dan contact met ons op: info@detoverdroom.nl