Wij ervaren dat kinderen af en toe niet aan- of afgemeld worden voor de tussenschoolse opvang. Voor een complete presentielijst is het belangrijk dat kinderen dit wel gebeurt. Kinderen die vaste dagen op contract komen zijn automatisch aangemeld. Komt u kind een keer extra, buiten contract, wilt u dit dan tijdig aangeven via Kindplanner.

Ook wanneer u het kind ziek heeft gemeld op school of tijdens school ziek naar huis is gegaan, is het belangrijk om het ons op de hoogte te stellen. School geeft dit namelijk niet automatisch aan de tussenschoolse opvang door, ook omdat school niet weet of uw kind die dag van de TSO gebruik zou maken.

Hoe meldt u uw kind aan of af voor de TSO?

Het aan- en afmelden of ziekmelden van uw kind gaat via Planning in het ouderportaal van Kindplanner. Hoe u dit doet vindt u hier. Er is ook een Ouderapp Kindplanner beschikbaar voor Android en Iphone.