Welkom bij De Toverdroom

Met hart en gevoel zorgen wij voor uw kind op onze locaties

Kinderopvang De Toverdroom bestaat uit 6 kleinschalige opvanglocaties in 3 kernen (Dongen, ’s Gravenmoer en Raamsdonk) en biedt kinderdagopvang (KDO), peuter(dag)opvang , buitenschoolse opvang (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO).

Onze organisatie stelt kinderen in de gelegenheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Dit alles gebeurt in een sociale, veilige en gezonde omgeving waarin een kind zowel motorische, cognitieve, creatieve als emotionele en sociale vaardigheden leert ontwikkelen en waarbij het zich de algemeen geldende waarden en normen spelenderwijs eigen maakt.

Uitgangspunt in onze opvang is dat elk kind uniek is en dat wij de eigenheid van kinderen respecteren, zodat kinderen ook leren anderen te respecteren.

Nauwe samenwerking

Wij werken nauw samen met de betrokken basisscholen zodat er korte lijnen zijn met ouders en school over de ontwikkeling van het kind. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en werken samen met activiteiten.

Klantgericht

Door onze kleinschaligheid kunnen wij klantgericht werken. Wij zijn flexibel en wij kunnen met u meedenken en inspelen op uw vragen. Wij staan open voor ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor discussie en overleg.

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over (mogelijke) opvang, neem dan gerust contact op met Chantal Verhoeven, directeur Kinderopvang De Toverdroom via 06 – 252 268 24 of via info@detoverdroom.nl.