Welkom bij De Toverdroom

Onze organisatie bestaat uit 6 kleine opvanglocaties in 4 kernen (Dongen, ’s Gravenmoer, Raamsdonk en Raamsdonkveer) en stelt kinderen in de gelegenheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind.

Dit alles gebeurt in een sociale, veilige en gezonde omgeving waarin een kind zowel motorische, cognitieve, creatieve als emotionele en sociale vaardigheden leert ontwikkelen en waarbij het zich de algemeen geldende waarden en normen, met betrekking tot mens en milieu spelenderwijs eigen maakt.

Uitgangspunt hierbij is dat elk kind uniek is en dat wij de eigenheid van kinderen respecteren, zodat kinderen ook leren anderen te respecteren.

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over (mogelijke) opvang, neem dan gerust contact op met Chantal Verhoeven, directeur Kinderopvang De Toverdroom via info@detoverdroom.nl of 06 – 252 268 24.